antiradary-online
Antiradary, antiradar Valentine One, antiradar Beltronics RX65 Euro
Antiradary pro klidnou jízdu

Pasivní antiradar v je České republice  zcela legální


Definice pasivního antiradaru

Pasivní antiradar je zařízení schopné pouze detekovat, že bude v blízké době změřena rychlost vozidla, v kterém je používán. Tento vlnový přijímač v žádném případě neovlivňuje ani neznemožňuje funkci technických prostředků používaných policií nebo Vojenskou policií při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Legální definice pojmu antiradar se nalézá v § 3 odst. 4 zákona o silničním provozu (361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Za antiradar ve smyslu zákona lze označit jedině „technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných policií nebo Vojenskou policií při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích“.


Antiradary skutečně legální v ČR

Primární funkcí radarů je zajisté dbát na dodržování pravidel, tedy v tomto případě kontrolovat nejvyšší povolenou rychlost v daném úseku. Tuto funkci pasivní antiradar již ze své podstaty ovlivnit nemůže, jedná se pouze o přijímač nebo detektor, nikoli vysílač. Rychlost auta s pasivním antiradarem lze změřit stejně kvalitně jako rychlost auta bez tohoto zařízení.

Jediné, co pasivní antiradar svému uživateli poskytuje, jsou informace o možné a pravděpodobné kontrole rychlosti jeho vozidla. Zastánci antiradarů je proto často srovnávají s dopravním zpravodajstvím, které oznamuje aktuální umístění policejních hlídek v rádiu. Odhlédneme – li od některých zjevných rozdílů (především spolehlivosti, kvality a permanentnosti informací získávaných pomocí pasivního antiradaru), lze tento argument považovat za přesvědčivý.

Zdroj: http://pravni.nazory.cz/antiradary.htm


Antiradar a Listina základních práv a svobod

Zákaz používat pasivní antiradary v zákoně ani být nemůže, protože by byl v přímém rozporu s Listinou základních práv a svobod.
Zjistit, že jsem jako řidič indikován (ozářen) aktivním měřícím zařízením, totiž má povahu přijímání informace. Zde jde o informaci o elektromagnetickém (např. laserovém) záření „radaru“. Listina základních práv a svobod v článku 17 uvádí v druhém odstavci, že „každý má právo vyhledávat, přijímat a šířit informace“. V odstavci třetím, který umožňuje některá omezení informačních práv, se povoluje zákonem omezit toliko vyhledávání a šíření informací.
Není však nijak a nikdy připuštěno omezit právo přijímat informace.
I když se někomu může zdát uvedení pasivních antiradarů do kontextu svobody přijímání informací jako přitažené za vlasy, při bližším pohledu je nutno si uvědomit, že shodnou „právní“ konstrukci by měl například zákaz dívat se dalekohledem, zda někde není policista, anebo zákaz poslouchat v rozhlase informace o policejních kontrolách. K takovýmto zásahům není a nesmí být výkonná moc nikdy oprávněna.

Zdroj: O. Kužílek - Mladá fronta Dnes

Závěr

Je třeba uvést, že v současné době neexistuje žádná relevantní judikatura, která by se k dané problematice vztahovala. Předjímat soudní rozhodnutí lze jen omezeně, přesto považuji za přesvědčivější argumenty svědčící pro to, že pasivní antiradary zakázány nejsou. Výše popsaná argumentace postavená na prevenční funkci radarů je přeci jenom dosti sporná a o výkladu Ministerstva dopravy lze mít závažné pochybnosti.

Zdroj: http://pravni.nazory.cz/antiradary.htm


Antiradary na TV PRIMA – konečné stanovisko – JSOU LEGÁLNÍ

Podívejte se na záznam z vysílání pořadu AUTOSALON na TV PRMA, kde se hovoří o legálnosti použití pasivního antiradaru.

http://www.livebox.cz/autosalon/2006/28

Zboží máme skladem
Objednávejte telefonicky
Doprava zdarma