antiradary-online
Antiradary, antiradar Valentine One, antiradar Beltronics RX65 Euro
Antiradary pro klidnou jízdu

Antiradar – co je to pasivní antiradar?

Jde o speciální elektronické zařízení, které vám umožňuje s dostatečným předstihem zjistit polohu policejního radaru, a tak minimalizovat riziko, že byste mohli být pokutováni za rychlou jízdu.

Antiradar – zjištění rychlosti vozidla a Doppler

Termín pasivní antiradar vychází z principu, že se motoristé snaží chránit proti radarovému měření rychlosti. Měření provádí především státní a obecní za pomocí speciálních radarů, přičemž využívají Dopplerova efektu.

Antiradary a Dopplerův efekt

Dopplerův efekt, který se jmenuje podle vědci Christianu Andreasi Dopplerovi, je fyzikální označení pro viditelnou změnu ve frekvenci a délce vlnových délek podle toho, jak se zkoumaný objekt přibližuje a oddaluje. Představte si například dvě osoby, z nichž jedna hází směrem k druhé každou vteřinu jeden míček. Za předpokladu, že všechny hozené míčky vždy letí naprosto stejnou rychlostí a ani jedna z osob se nepohybuje, příjemce obdrží míček každou sekundu. Pokud se ovšem příjemce či vrhač budou přibližovat k sobě, příjemce obdrží každý míček v rychlejší a rychlejší frekvenci, protože časové intervaly mezi nimi se snižují.

Antiradary a jejich konkrétní druhy

Policejní radar vs. pasivní antiradary

Pasivní radar vám pouze oznamuje, v jaké přibližné vzdálenosti se nacházíte od policejního radaru, přičemž ho nijak neruší. Může jít o napevno zabudovanou soupravu jejíž čidla jsou upevněna za přední maskou vozidla a v kabině se nachází pouze malinká krabička obsahující vizuální a zvuková varování, či přenosné zařízení které je připevněno buď přísavkou na vnitřní stranu čelního skla nebo ke sluneční cloně u stropu kabiny.

Policejní radar vs. aktivní antiradary

Aktivní antiradary jsou výkonnými rušičkami, takže neumožňují signálu změřit rychlost vůbec. Důležité upozornění: aktivní antiradary (rušičky) jsou v České republice nelegální a v našem internetovém obchodě je neprodáváme.

Antiradary – jsou legální?

Častá otázka, která je řešena od nejvyšší politiky po hospodské prostředí. I přes nový silniční zákon platný od července 2006 a časté výhružky některých veřejných osobností nedošlo k zákazu zařízení, která zjišťují přítomnosti radarů.

Konkrétní citace zákona zní: Paragraf 3, odst. 4 Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, která znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných policií nebo vojenskou policií při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (dále jen antiradar).

Pasivní antiradary, ať už napevno zabudované, či přenosné, nijak neovlivňují policejní zařízení, ale pouze oznamují jeho přítomnost, je jejich použití naprosto legální.


Antiradary – značky

Nejpopulárnější značky pasivních antiradarů v České republice jsou: Beltronics, Cobra, Valentine One a Whistler.

Nejcitlivější detektor - Antiradar Valentine One - Radarový a Laserový detektor

Tento pasivní antiradar nabízí absolutně nejcitlivější detekci ve všech pásmech používaných radary a informuje Vás o radaru až o 60% dříve, než jakýkoliv jiný detektor od ostatních firem, nevyjímaje detektorů od firmy Beltronics. Antiradar Valentine One dosahuje v ČR výborných výsledků, kdy detekuje radar na vzdálenost až 1.3 kilometru! Vysoká citlivost tohoto antiradaru se hodí zejména při jízdě na dálnici v místech, kde je malý výskyt terénních nerovností, zástavby či jiných elementů od nichž se může odrazit radarový paprsek. V těchto situacích jiné radarové detektory reagují později a informují řidiče až na poslední chvíli. Navíc jako jediný obsahuje antiradar Valentine One dvě citlivá radarová čidla (jedno vpředu a jedno vzadu) a to mu umožňuje velmi přesně lokalizovat směr odkud probíhá měření. Valentine One navíc dokáže jako jediný antiradar odhalit na 100% lasery používané obecní (městskou) policií a to s detekcí opožděnou pouze o 0,006 sekund.

Zboží máme skladem
Objednávejte telefonicky
Doprava zdarma